Privacyverklaring

The Style Bytes
Eva Soek
KvK-nummer: 70543461
Btw-nummer: NL002304003B27


Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan The Style Bytes verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier. The Style Bytes betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. The Style Bytes verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). The Style Bytes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die The Style Bytes verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Factuurgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op thestylebytes.com

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

The Style Bytes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een overeenkomst aan te gaan.
 • Om een onderhoudscontract aan te gaan.
 • Voor het afhandelen van je betaling.
 • Belasting en boekhouding doeleinden.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief.
 • The Style Bytes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren.

Duur van bewaring persoonsgegevens

The Style Bytes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Voor de boekhouding en administratie 7 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
 • Indien je contact opneemt voor informatie of een offerte, worden je gegevens maximaal 6 maanden bewaard. Het gaat hier met name om je naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere projectgerelateerde informatie zoals ingevuld in het contactformulier.
 • Indien je klant bent bij The Style Bytes, dan worden je gegevens zolang je klant bent bewaard. Als je geen klant meer bent, dan zullen je gegevens worden verwijderd in acht nemend de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

The Style Bytes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Style Bytes blijft verantwoorlijk voor deze verwerkingen.

Commerciële doeleinden

The Style Bytes kan je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je verder te informeren over de dienstverlening of relevante diensten of producten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zal in dat geval slechts geïnformeerd worden op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante diensten of producten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op ‘Uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.

Je persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en optimalisatie van de dienstverlening en website. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Cookies

The Style Bytes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die The Style Bytes gebruikt zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, deze geoptimaliseerd kan worden en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Trackingcookies houden je surfgedrag bij zodat er op maat gemaakte content en advertenties getoond kunnen worden. Bij jouw eerste bezoek aan deze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Toelichting Google Analytics cookies:

Op deze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. The Style Bytes gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop de website gebruikt wordt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. The Style Bytes maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor The Style Bytes niet voorafgaande toestemming van jou nodig heeft voor het gebruik van Google Analytics. Je IP-adres is geanonimiseerd en persoonlijke gegevens zijn niet naar jou terug te herleiden. The Style Bytes heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Style Bytes. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien The Style Bytes over digitale persoonsgegevens beschikt die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@thestylebytes.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één week, op jou verzoek.

Hoe The Style Bytes persoonsgegevens beveiligd

The Style Bytes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met contact@thestylebytes.com